Contact

WIL JE HOOG SCOREN VOOR JE CITO?

Schrijf je nu in voor de versnelde CITO training

EXAMENTRAININGEN VMBO

Schrijf je nu in voor de examentraining VMBO

EXAMENTRAININGEN HAVO

Schrijf je nu in voor de examentraining HAVO

EXAMENTRAININGEN VWO

Schrijf je nu in voor de examentraining VWO

HULP NODIG MET JE HUISWERK?

Schrijf je nu in voor gratis huiswerkbegeleiding!

Missie & Visie

doelstellingen
Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen
Nelson Mandela

Bovenstaande citaat van Nelson Mandela inspireert onze bestuur, medewerkers en vrijwilligers. Wij geloven dat goed onderwijs de sleutel is voor de ontwikkeling van een kind en van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die kan worden doorgegeven aan volgende generaties. Educaplus Academie streeft naar toegankelijk en goed onderwijs voor alle kinderen, want met goed onderwijs geef je kinderen de mogelijkheid om iets van hun leven te maken.

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het rugzakje dat kinderen van huis uit meekrijgen, weegt zwaar door op hun onderwijsloopbaan. Onderzoeken tonen aan dat kinderen uit kansarme en allochtone gezinnen dikwijls geconfronteerd worden met een ongelijke startpositie die blijft doorwegen op de rest van hun onderwijstraject. Regulier schoolsysteem is niet in staat om de ongelijke startpositie van kinderen op te vangen en toe te werken naar gelijke kansen om aan de eindstreep te geraken. Educaplus Academie legt dus vooral de nadruk op zelfontwikkeling van leerlingen, het aanpakken van leerachterstanden, het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Onze medewerkers zijn goed opgeleide en gecertificeerde docenten, deskundigen op hun vakgebied. Zij staan niet met de mond vol tanden als er een "lastige vraag" tussendoor komt. Onze docenten zijn getraind voor hun vak, zij zijn geduldig en geschoold om achter ieder probleem de oplossing te zien. Daarom heeft onze organisatie een afdeling kwaliteit die er op toeziet dat de deelnemerstevredenheid hoog is en hoog blijft.

Educaplus Academie staat voor klassikaal onderwijs. De docent staat voor het bord, legt uit, doet voor, corrigeert en inspireert. De interactie tussen u en de docent en u en uw medecursisten is de kern van het leerproces. Je leert van en met elkaar.

Het plezier van het leren staat daarbij voorop, want wat je met plezier leert onthoud je makkelijker.

Nieuws

Educaplus Academie start in de week van 02 september 2024 met haar trainingen, cursussen, huiswerkbegeleidingen en privélessen.
Ben je enthousiast, heb je affiniteit met het onderwijs en vind je het leuk om als studentdocent of vrijwilliger bij ons te komen werken? Graag zie ‘ Werken bij Educaplus’ op onze website.
  • 06 sep 2024 (Tijd:15:00 uur) Infodag Educaplus Academie (Locatie R’dam West)

  • 08 sep 2024 Start cursus Taal&Rekenen (groep 2,3,4,5,6) & Citotraining (groep 7&8) & Engels (groep 5&6), Engels (groep 7&8), Turks en Arabisch

  • 08 sep 2024 Start Steunlessen (VMBO) & Start Steunlessen (HAVO/VWO)
Vanaf 08 september 2024 biedt Educaplus Academie aan alle leerlingen en studenten gratis huiswerkbegeleiding aan.

Jaarplanning & Lesrooster Primair Onderwijs (Locatie R'dam West)

Download de jaarplanning PO Zondag
Download het lesrooster PO Zondag
Download Algemene informatie PO

Jaarplanning & Lesrooster Voortgezet Onderwijs (Locatie R'dam West)

Download de jaarplanning VO
Download het lesrooster VO
Download Algemene informatie VO